Edut suunnittelijalle

Vapautta tilamuutosten suunnitteluun - luo tiloja, jotka palvelevat sekä käyttäjänsä että omistajansa tarpeita

Muuntojoustavuus on tärkeä ominaisuus moderneille toimitiloille. Vuokralaiset vaihtuvat ja heidän tilatarpeensa muuttuvat nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

Eri toimialoilla myös työnkuvat ja niitä parhaiten tukevat työympäristöt ovat erilaisia. Kiinteistön omistajan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tilat ovat mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti muokattavissa vastaamaan uusien käyttäjien toiveita.

Vuokralaiset haluavat tarpeitaan vastaavat tilat, ja kiinteistöjen omistajat haluavat heille sellaisia tarjota.

Muotolevy Tilaratkaisujen muuntojoustavat järjestelmäseinät ja alakatot mahdollistavat niin toimistojen kuin julkisten tilojenkin nopean ja kustannustehokkaan uudelleenjärjestelyn sekä kiinteistön jokaisen neliömetrin tehokkaan hyödyntämisen. Kun tilat ovat väliseinäratkaisujen osalta muuntojoustavat, tilankäyttösuunnitelmaa ei tarvitse mukauttaa olemassa oleviin tiloihin, vaan tilat ovat tarpeen mukaan luotavissa.

Korkea muuntojoustavuusaste onkin omiaan avaamaan täysin uusia mahdollisuuksia tilojen suunnittelemiseen.

Kun sisätilojen muunneltavuus varmistetaan heti kiinteistön suunnittelun alusta alkaen, pystytään luomaan kokonaisuus, jossa yhdistyvät tekninen toimivuus, viimeistelty ulkonäkö, hyvä äänieristävyys sekä ratkaisujen täydellinen yhteensopivuus.

Suunnitteluprosessin tukemiseksi Muotolevy Tilaratkaisujen monipuolisille ja testatuille ratkaisuille on laadittu myös käyttötarkoituksenmukaiset äänieristystasot. Rakenteet ja ammattitaitoinen henkilöstö takaavat erinomaisen lopputuloksen.

Kiinteistön omistajalle

Muuntojoustavat ja modernit väliseinä- ja alakattoratkaisut ovat avainasemassa vuokratuoton vakauden varmistamisessa sekä kiinteistön arvon parantamisessa.

Rakentajalle

Muuntojoustavin tilaratkaisuin toteutettu muuntoprojekti sujuu siististi ja sujuvasti. Järjestelmäseinät valmistetaan tehtaalla, joten elementit ovat toimitettaessa valmiiksi mitallistettuja, esikasattuja ja tasalaatuisia.

Tilojen käyttäjälle

Muuntojoustavat tilaratkaisut mahdollistavat tilojen käyttäjien toimialan ja työnkuvan optimaalisen huomioinnin.